• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Informace o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Na základě „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Radvanice, okres Trutnov“ sděluji, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 byly přijaty děti vedené pod těmito identifikačními čísly:

01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, které bude vydáno dle správního řádu, bude rodičům zasláno poštou nebo bude předáno proti podpisu u vedoucí učitelky mateřské školy.

V Radvanicích dne 11. 5. 2018

                                                                                              Mgr. Robert Hager, v.r.

     ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů