• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Školní akademie 2018 - zpráva

Konec května je v naší škole vždy ve znamení finálních příprav na školní akademii. I letošní ročník byl především přehlídkou činnosti kroužků, které pracují

při ZŠ a MŠ Radvanice. Program byl ale obohacen také o vystoupení dětí z mateřinky a o program představující to, co se žáci ZŠ naučili v hodinách hudební výchovy, německého jazyka apod.

Jistě se bylo na co dívat, vždyť vystoupilo na 60 účinkujících! Taky ale dobře víme, že máme co vylepšovat… A to chceme a budeme! Vždyť ve školním roce 2020-2021 nás čeká oslava 60. výročí vzniku této školy a my bychom chtěli být co nejlépe připraveni!

Rád bych tímto ještě jednou poděkoval vystupujícím dětem a žákům za jejich odvahu předvést to, co se naučili, mým kolegům, kteří připravovali jednotlivá vystoupení, podíleli se na výrobě kulis a převleků… Prostě všem spolupracovníkům a přátelům školy, kteří zabezpečili zdárný průběh Školní akademie 2018.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů