• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Třídní výlet 4. třídy

Dne 7. 6. 2018 jsme se vydali na pěší výlet po Jestřebích horách. Naše putování jsme si zpříjemnili šesti úkoly. Každý z nich byl zaměřen na některý z vyučovacích předmětů od matematiky až po vlastivědu a přírodovědu. Cestou nás provázela paní Mgr. Jana Kaplanová, která sledovala chování žáků,

napomáhala s vypracováváním zadaných úkolů a pomáhala řešit konfliktní situace.

Při našem putování jsme prošli Radvanicemi až k lyžařskému vleku, na Slavětín a „novou“ Markoušovickou rozhlednu. Zastavili jsme se na Jestřebí boudě – osvěžit se a doplnit zásoby pití. Zde se k nám připojili ještě další dva členové výletu – Josef Matěna a malý Jonášek. Společně jsme pokračovali ke „staré“ rozhledně Žaltman. Na vrcholu Žaltmanu se děti od pana Matěny dozvěděly další informace potřebné ke splnění posledního úkolu.

Pak už nás čekal poslední úsek cesty – zpět na Jestřebí boudu. Zde jsme se ubytovali, uvařili si oběd, uklidili nádobí, zahráli si hry a čekali na podvečerní opékání vuřtů.

Před ním se s námi rozloučila paní Kaplanová. Poděkovala nám za společný výlet a celoroční práci. Ocenila nás za to, jak se nám daří měnit své chování a navrhla nám jednu hru na páteční dopoledne.

Opékání vuřtů proběhlo v klidné atmosféře. Přišli i pozvaní rodiče a rozšířili na chvíli naše řady. Zároveň jim již děti prozrazovaly první zážitky z výletu.

Večerka byla v devět hodin. Sice se hned nespalo, ale žáci byli ohleduplní a potřebné probírání zážitků z celého dne zvládli v potichu.

Páteční ráno bylo celkem klidné. Někteří vstávali již velmi brzy ráno, ale do půl sedmé se jim podařilo udržet na chalupě relativní ticho. Po té už jsme vstávali všichni – natěšení na další den.

Snídani si opět žáci chystali téměř sami. Jen čaj jim pomohli rozlévat dospěláci. Kdo chtěl, nachystal si i svačinu na dopoledne. Pak jsme uklidili své pokoje a chalupu a mohli si jít ven hrát.

Zvládli jsme si zahrát několik her. Na babu, na schovávanou, lesní golf a i „klubíčko“.

Zpět do školy jsme se vraceli již tou nejkratší cestou a tak jsme asi za půl hodiny byli z Jestřebí boudy už ve škole. Zastavili jsme se v jídelně pro oběd. Po něm jsme si rozebrali zavazadla, která nám pomohl pan ředitel odvézt. Popřáli jsme si klidný víkend a rozešli se domů.

Děkuji všem dětem, které na výletě byly. Jsme ráda, že jsme celý výlet zvládli bez větších konfliktů a také bez zranění.

Děkuji všem dospělým (mému manželovi, paní Kaplanové a panu řediteli za pomoc při realizaci výletu. Děkuji panu Karlu Andrésovi za nachystání nákupu a za sponzorský dar pro děti.

Děkuji také rodičům, kteří se za námi přijeli podívat a opekli si s námi vuřty.

Mgr. O. Matěnová

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů