• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Zrušení školního výletu

Vážení rodiče.

Z důvodu velmi malé avizované účasti žáků II. stupně na školním výletě jsem nucen vám sdělit, že tento školní výlet ruším. Žákům tato informace byla sdělena.

Zítra, t. j. 22. 6. 2018, proběhne výuka dle platného rozvrhu hodin.

Je mi smutno z postojů některých žáků k těmto akcím. Zároveň nás mrzí, že škola připravuje pro své žáky aktivity, které mají výuku zpestřit a propojit teoretickou

výuku s praxí, ale odezva ze strany žáků a někdy i jejich rodičů je negativní. Letošní školní výlet měl být zaměřen na předměty jako je ekologie, přírodověda, fyzika a dějepis.

Svůj názor jsem na celou záležitost žákům sdělil. Tuto problematiku budu se zákonnými zástupci řešit na třídních schůzkách.

Chápu, že v některých rodinách je konec školního roku finančně náročný, ale i v těchto případech může škola pomoci. Nikdo se však na mne s tímto problémem neobrátil a spíše vnímáme neochotu a laxní postoj k našim školním akcím.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů