• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Pražské putování za tradicemi našeho státu

Stoleté výročí zrození českého státu nemohlo uniknout pozornosti ani na radvanické základní škole. V rámci připomenutí tohoto významného data jsme připravili pro naše žáky dvoudenní tematický blok. Jeho první částí byl celodenní výlet do Prahy na Pražský hrad a poté výstup na památnou horu Říp. Druhé pokračování tohoto bloku se odehraje v pátek 26. října, kdy proběhne napříč všemi ročníky celoškolní projektový den věnovaný historickým

milníkům naší země. A jak tedy ten první bloček proběhl?

Pondělí 8. října začíná pro žáky ZŠ Radvanice velmi brzy. Budíček kolem čtvrté hodiny ranní, protože už na pátou odjíždíme autobusem na výlet do Prahy. Až na ojedinělé výjimky nikdo nezaspává, čeká s ospalkami na očích na správném určeném místě a nenechává si tak uniknout jedinečné putování přímo do srdce naší země.

Cesta probíhá bez větších problémů, s klasickými drobnými nevolnostmi, zastávkami na benzinových pumpách za účelem nákupu zdravých potravin a za doprovodu nezbytných mobilních telefonů. Poznávacím znamením příjezdu do Prahy je zácpa. Dlouhotrvající, nepříjemná, nekonečná, zkrátka klasická pražská. Děti si díky tomu uvědomují, že zde žije opravdu hodně lidí, jezdí hodně aut, a že život v metropoli může být docela náročný. S drobným zpožděním docházíme na Pražský hrad, kde nás čeká hodinová prohlídka běžně nepřístupných reprezentativních prostor. Procházíme například Španělským sálem, Rudolfovou galerií nebo Rothmayerovým sálem. Všechna místa udivují bohatou výzdobou a působí vskutku majestátně, přímo z nich sálá vážnost, historie a tradice. Zde jsou přijímány státní návštěvy, jmenováni soudci, ministři nebo v nich probíhají státní večeře a plesy za aktivní účasti našich prezidentů. Vše je doplněno množstvím fotografií významných návštěv s tehdejšími světovými prezidenty (Bush, Gorbačov, Obama) nebo ukázkami státních vyznamenání (řád Bílého lva, řád TGM, Za zásluhy, Za statečnost atd.).

Po prohlídce Pražského hradu se vydáváme na procházku historickým centrem města. Poučeni o možném a častém výskytu kapsářských gangů si téměř přišíváme k tělům peněženky, doklady a další cennosti. Nemůžeme minout Karlův most (a v řece si nevšimnout podivných plavajících „psů“ – jak je vzápětí bystrými pedagogy žákům vysvětleno, nejedná se zde o šelmy psovité, nýbrž o labutě bílé), prohlížíme si Staroměstské náměstí (s právě hrajícím orlojem – zde bez vysvětlení), procházíme Václavským náměstím (během nákupní horečky zběsile a horlivě skupujeme boty, knihy, housle, slizy a další nutnosti).

Po svačině či obědě vyrážíme občerstveni a obtěžkáni našimi nákupy k dalšímu cíli našeho putování, a sice k památné hoře Říp. Hora se tyčí v dáli a vede nás k sobě. Jejímu vábení zkrátka nejde odolat a po chvilce už stoupáme stromořadím vzhůru do výšky 459 metrů. Někteří jsou udiveni, že Radvanice leží ještě o pár desítek metrů výše nad mořem a řeší, jak je to možné. Moc nevěří ani tomu, že na kopci bude chladněji než dole v nížině a tak přichází ke slovu zeměpisná vsuvka, díky které jsou vytvořeny nové mozkové spoje a dotazy ustávají. Ustávají, protože alej rychle mizí a čelíme prudkému stoupání. Mačky ani řetězy zatím nejsou potřeba, pouze pár litrů potu zde po nás zůstane dalším generacím. Odměnou hodinového výkonu nám jsou průběžné výhledy do kraje a na vrcholu pak i gotická rotunda pocházející ze 12. století a samozřejmě pocit, že jdeme ve šlépějích našeho praotce. Nesmí chybět nezbytné foto, krátký odpočinek a pak už hurá dolů.

Za chvilku jsme v autobuse, a jelikož jsme nenasytní, hrneme se ještě k Mělníku, kde se slévají dvě nejvýznamnější české řeky – Labe a Vltava. Od zámku je překrásný výhled na tento soutok, pod námi vinice, nad námi hřejivé slunko, na dohled Říp, hezky to ten praotec vymyslel!

Pokocháni, spokojeni a plni krásných zážitků se vracíme po zmrzlinovém občerstvení k autobusu a nastupujeme na závěrečnou cestu domů. Necháváme za sebou Mělník, Mladou Boleslav, Jičín, Novou Paku, Trutnov. Jsme úspěšně doma… a bez zácpy. Výletu zdar!

Mgr. Pavel Hrubý, vedoucí zájezdu

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů