• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Sběr papíru – podzim 2018

Děkuji tímto všem, kteří naší škole pomohli nasbírat celkem 6 745 kg starého papíru, časopisů, novin či kartonu.

Za základní školu nejvíce nasbírala Monika Švorcová ze třetí třídy a za mateřskou školu Radek Říha (loni skončil druhý J). Je až s podivem, že oba přinesli

shodně 449 kg papíru.

Letošní rok se již zapojila celá škola, tedy všechny třídy. Sice v devítce to byl jen Petr Vlasák (díky, Petře!), který takto zachránil celou devítku a přispěl svými 86 kg k celkovému sedmému místu.

Výsledky:

Jednotlivci:     Monika Švorcová                   449 kg

                        Jakub Effenberk                     403,5 kg

                        Vít Effenberk                         403 kg

                        Vojtěch Kůs                           387 kg

Třídní kolektivy:         3. třída            celkem 1686 kg

                                   2. třída            celkem 1080 kg

                                   6. třída            celkem 692 kg

Mateřská škola:          Radek Říha                449 kg

                                   Emma Kavalíková      207 kg

                                   Štěpán Řezníček         165 kg

;

Pedagogický sbor:      Hana Bitnarová          179 kg

Iljana Jirmanová         132,5 kg                    

Jiřina Čeřovská           94 kg

Velké poděkování tedy patří všem zapojeným žákům, rodičům a prarodičům žáků, ale také Obci Radvanice, prodejně BALA paní Marcely Andresové a tomu, který všechno navzpíral a zvážil – tedy našemu panu školníkovi!!!

Robert Hager, ředitel školy                                      

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů