• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Zpráva - Lampionový průvod 2018

Školní parlament při ZŠ a MŠ Radvanice společně s pedagogy školy připravil pro žáky, rodiče a občany Radvanic lampionový průvod. Součástí této akce byly

soutěžní hry a ohňostroj. Z reakcí přítomných lze soudit, že celá akce se vydařila a věřte, že pro žáky i nás je velkou odměnou slyšet vaše slova chvály.

Pro účastníky akce bylo připraveno i pohoštění - čaj pro žáky, káva pro rodiče a pro mlsné jazýčky bylo přichystáno opékání vuřtů.

Žákům páté až deváté třídy průvodem a soutěžemi celá akce neskončila. Školní parlament totiž připravil přenocování pro žáky v prostorách školy. V připraveném programu byla stezka odvahy, hrály se scénky a společenské hry, sledovaly filmy. A když jsem z úst žáků školního parlamentu po ukončení akce zaslechl: „Už nikdy nebudu nikoho kritizovat za nějakou akci,“ uvědomil jsem si, že takovéto a podobné akce, na jejichž přípravě a realizaci se podílejí samy děti, jsou pro jejich další život velmi přínosné a že jako škola naplňujeme i naše motto uvedené v logu – Škola pro život.

Žákům školnímu parlamentu děkuji, zvláště pak Nikole Láskové, která byla z mého pohledu strůjcem všeho. Poděkování patří i mým kolegům, kuchařkám,…. no prostě všem, kteří nám při organizaci této akce pomáhali. Speciální dík patří svatému Martinovi na bílém koni, kterého „zastoupila“ naše kolegyně Iljana Jirmanová se svým Lumpem.

Mgr. Robert Hager

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů