• Pass_New8.jpg
 • Pass_New9.jpg
 • Pass_New10.jpg
 • Pass_New12.jpg
 • Pass_New13.jpg
 • Pass_New14.jpg
 • Pass_New15.jpg
 • Pass_New16.jpg
 • Pass_New17.jpg

Den Země 2019

Každoročně si koncem dubna v radvanické základní škole připomínáme v rámci Dne Země důležitost ochrany životního prostředí a šetrného chování k naší planetě. V tom máme jako lidstvo značné problémy a nedostatky a naše matička Země nám to dává najevo! Jedním z problémů, kterému jsme se letos věnovali,

je nedostatek pitné vody. Týká se miliard lidí na celém světě a výjimkou už není ani naše republika. Žáci druhého stupně zhlédli tři krátké dokumenty věnované významu vody pro život, suchu v České republice a smutnému údělu etiopské dívky, která prakticky celý svůj život tráví takřka nekonečnou poutí za vodou, aby zabezpečila přežití celé rodiny.

Nedílnou součástí našeho Dne Země je už tradičně i sběr starého papíru. Toho se letos podařilo nashromáždit celkem 9, 261 tuny! Není to ale jen zásluhou žáků a zaměstnanců školy, velký dík zaslouží také Obec Radvanice, prodejna Bala.

Děkujeme všem, kteří se na sběru papíru podíleli!!!

Po druhé vyučovací hodině se žáci I. i II. stupně se svými učiteli vypravili uklízet okolí školy a obec, vydali se i do lesa ke studánce. Pytle plné odpadků pak byly zlikvidovány pracovníky Obce Radvanice.

Nejlepší sběrači papíru v ZŠ:

 1. Zdeněk Vancl                         1308 kg
 2. Vojtěch Kůs                            638 kg
 3. Nikola Fajkusová                   600 kg
 4. Veronika Paťavová                 492 kg
 5. Lada Výrostková                   371 kg
 6. Anita Vajsarová                      323 kg
 7. Kristýna Melišiková               319 kg
 8. Kryštof Dvořák                      279 kg
 9. Anička Spitzerová                  275 kg
 10. Nikola Zubričanová               208 kg

Nejlepší sběrači papíru v MŠ:

 1. Štěpán Řezníček                    352 kg
 2. Michelle Světlíková               237 kg
 3. Jan Jirman                              168 kg
 4. Adam Kavalík                         157 kg
 5. Jonáš Matěna                         123 kg

Děkujeme!

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů