• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Výsledky - podzimní sběr papíru 2019

Při této už tradiční akci se nám tentokrát podařilo shromáždit a odevzdat bezmála 6 000 kg starého papíru. Poděkování patří všem zapojeným žákům, rodičům a prarodičům žáků, Obci Radvanice, prodejně BALA paní Marcely Andresové a našemu panu školníkovi, který vše pečlivě vážil, evidoval a spolu

se žáky vyšších ročníků nakládal na přistavené kontejnery.

Vítězem ze školních lavic je tentokrát s velkým náskokem Vojta Kůs (722 Kg), pomyslné stupně vítězů dále obsadily Lada Výrostková (210 kg) a Leontýna Novotná (169 kg). Za MŠ se o první místo dělí Matouš Křížek a Radek Říha (po 220 kg). A paní učitelka Hana Bitnarová opět porazila celý kolektiv zaměstnanců školy (118 kg).

Třídní kolektivy: 3. třída celkem 952,5 kg

4. třída celkem 795 kg

8. třída celkem 556 kg

Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a na jaře (u příležitosti Dne Země) si tuto akci rádi zopakujeme!

Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů