• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Beseda s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu v Trutnově

Naši školu navštívili v měsíci listopadu hned nadvakrát odborníci ze „sociálky“. Konkrétně paní Jitka Krausová a pan Bohumil Sokol. Oba dva kurátory pro děti a mládež jsme pozvali na besedy nejprve s žáky 1. stupně a o týden později se žáky 2. stupně. V rámci prevence

nežádoucího chování a nebezpečných sociálních jevů s námi prodiskutovali např. problematiku šikany, vzrůstající kyberšikany na sociálních sítích nebo i záměrného záškoláctví či závažné problémy v rodinách spolu s možnými postupy jejich řešení.

Ve škole jsme v loňském školním roce řešili právě ve spolupráci se sociálním odborem několikrát velmi nedostatečné přípravy žáků na školní vyučování (extrémní nenošení pomůcek, domácích úkolů a celkově nedobrý přístup k plnění povinností). Někteří žáci (žákyně) nastalé problémy řešili ve spolupráci se školou a přímo na sociálním odboru, když jsme se společně snažili najít cesty vedoucí ke zlepšení. Toto téma jsme proto otevřeli i přímo na besedě. Ohledně vedení evidenci připravenosti na vyučování jsme byli jako škola pochváleni za tento krok, který posiluje osobní zodpovědnost jednotlivého žáka za jeho chování, přípravu do školy, plnění povinností apod. Kladně byl hodnocen mírný způsob
i stupnice postihů a s dobrým hodnocení se setkala i možnost žáků využít tzv. „amnestiční týden“ k získání sedmi plusových bodů a odečtu záporných.

Zkrátka připravujeme žáky na život dle hesla „Žij si podle svého, ale přijmi za to svoji osobní zodpovědnost“. Besedy splnily svůj účel a žáci si uvědomili, že i na „sociálce“ pracují sympatičtí lidé, kteří se snaží pomoci, pakliže je toto nutné a opravdu potřeba. Děkujeme!

Mgr. Pavel Hrubý, metodik prevence na ZŠ Radvanice    

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů