• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Konec školního roku 2019-2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Máme za sebou velmi zvláštní školní rok. Coronavirus zasáhl nejen naše hospodářství, ale velmi významně i školství. Výuka na dálku byla pro většinu z nás úplnou novinkou. Doba od 11. 3. 2020, kdy se uzavřely brány školy, jasněji než kdy dříve ukázala, že za vzdělání je zodpovědný především každý žák sám za sebe (u nezletilých dětí spolu se svými rodiči). A učitel má být především průvodcem a rádcem na cestě za vzděláním.

Poděkování z našich úst zazní jistě ještě vícekrát, ale pro tuto chvíli bych chtěl za nás, pedagogické pracovníky, poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali svým dětem se vzděláváním na dálku.

Pokud nám naše plány nezkříží nějaká podobná mimořádná událost, tak se, pevně doufám, 12. 9. 2020 všichni společně setkáme v naší škole na oslavách šedesátého výročí otevření nové budovy ZŠ. U této příležitosti bude vydán i první almanach radvanické školy.

Věřím, že nás podpoříte svojí účastí nejen v tuto slavností chvíli, ale že nám zachováte svoji přízeň i nadále, protože už nyní máme na příští školní rok naplánováno více než desítku dalších akcí.

Klidné a pohodové prázdninové dny

vám všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Radvanice.

Za ZŠ a MŠ Radvanice R. Hager

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů