• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opatření 10/2020

Na základě „Opatření“ MŠMT činím tato opatření pro ZŠ a MŠ Radvanice (platné do 30. 10. 2020):

Základní škola:

- výuka na I. stupni: beze změny

- výuka na II. stupni:

1) V týdnu 12. 10. – 16. 10. – výuka beze změny pro 6. a 8. třídu (docházka do školy, předměty dle rozvrhu), pro 7. a 9. třídu se uskuteční distanční forma výuky (povinná, proběhne dle informací na EDUPAGE).

2) V týdnu 19. 10. – 23. 10. se třídy ve formách výuky vymění.

Upozornění: Distanční výuka je povinná. Žáci 6. – 9. třídy byli o průběhu výuky poučeni třídními učiteli dne 9. 10. 2020 (zapsáno v TK!!!). Žáci, kteří nemají možnost distanční výuky (nemají PC, tablet, mobil či internet), byli taktéž poučeni o možném způsobu výuky (předávání úkolů v písemné podobě). Opatření pro HV a TV zůstává beze změny.

- dle usnesení vlády je ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole – (jsou dny volna) a distanční výuka pro I. a II. stupeň ZŠ neprobíhá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- – beze změny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Družina – beze změny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Školní jídelna – beze změny (všichni žáci mají možnost si podle svých aktuálních podmínek oběd

odebrat)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Případné další informace budou zveřejněné na webových stránkách školy a ve školním informačním systému Edupage.

Hlášená inspekce na dny 13. 10. – 15. 10. 2020 byla ČŠI zrušena.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů