• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Informace o provozu školy v týdnu 26.10. - 30.10.2020


- školní jídelna vaří jen pro mateřskou školu, provozní zaměstnance a cizí strávníky (ne pro žáky a učitele)
- mateřská škola pracuje v omezeném režimu - jen pro děti pracujících rodičů
- škola je pro případné předání učebních materiálů otevřena pouze 26. a 27.10 a to od 8.00 - 12.00 hod. (pan Čeřovský)

Pro případné odevzdávání úkolů lze po celou dobu distanční výuky využít i poštovní schránku, která se nachází u hlavního vchodu do školní budovy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byl jsem přítomen několika on -line výukám (od první až po devátou třídu) a chci opravdu všem rodičům poděkovat za spolupráci.
Ano, jsou problémy s připojením...ano, jsou problémy s tím, že žák se nepřipojil...ano, jsou problémy s mikrofonem či videem...ano, jsou problémy s tím, že rodič omlouvá žáka, že zaspal na výuku v 9.30 hodin....ano a doufám, že případné omluvy jsou opodstatněné a že neděláte svým dětem sysifovskou práci.
Děkuji i rodičům, kteří nyní pracují na kvalitnějším připojením či hardwarovým vybavením...věřím, není to lehké.

Poděkovat chci i kolegům za jejich práci při distanční výuce. Mnozí rodiče (zasíláme odkazy na připojení rodič - žák) se totiž měli možnost podívat, jak se říká, i do naší kuchyně a poznat, že naše práce v této divné době je opravdu nelehká a že pro výuku vašich dětí děláme maximum.

Vzpomínám si, jak jsme se všichni (rodiče, žáci, učitelé) v průběhu září a října 2020 zkoušeli on-line připojit....jak jsme ve škole "bláznili" s tablety a mobily..... jak jsme po večerech a ve dvojicích (učitel-ředitel) postupně prováděli "možnou" on-line výuku.....jak jsme.......
A aniž bych to opravdu chtěl se potvrdilo, že naše konání bylo správné a naše "secvičování" v rámci on-line výuky ulehčilo všem mnoho práce a nervů (na rozdíl od našeho státu).

Doufám, že se nenaplní předpovědi o nakažených Covidem -19 a že se alespoň podaří k 2.11.2020 otevřít školu pro první a druhou třídu (nejlépe však pro všechny).

R. Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů