• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Nové rozvrhy hodin

Vážení rodiče, žáci.
Vzhledem k tomu, že se od 2.11. 2020 neotevřely školy pro prezenční výuku žáků, přistoupili jsme k úpravě již "zaběhlých" on-line rozvrhů (vzhledem k dlouhé době uzavření škol). Do rozvrhu jsme museli přidat i další předměty. Při sestavování nových rozvrhů jsme se snažili o minimální navýšení on-line hodin, a to zvláště s ohledem na data a datové připojení.

V rozvrhu se setkáte s pojmem Online + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího). Znamená to, že bude všem zaslán kód pro připojení - žáci mají povinnost se této výuky zúčastnit.

Další, a to je nové, je v rozvrhu Konzultace + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího)...ve větší míře se s tím setkáte spíše na II. stupni. Znamená to, že žákům bude zaslán kód pro on-line připojení, ale nemusí této nabídky využít....Proč? Učitelé budou mimo on-line výuku zadávat další učivo a hlavně učivo z jiných předmětů přes EduPage (toto probíhalo již jaře a všichni to již známe). A právě v těchto Konzultačních on-line hodinách se budou věnovat žákům, kteří se připojí a budou chtít něco dovysvětlit v rámci zadaného učiva přes EduPage.

Domnívám se, že námi nabídnutý "servis" je adekvátní době, ve které se nacházíme. Žáci i rodiče mají dostatek prostoru se spojit s učiteli a řešit problémy spojené s distanční výukou.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů