• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opatření 17/2020

Provoz ZŠ a MŠ Radvanice od 30. 11. 2020

Základní škola:

1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka povinná pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka:

- v týdnu 30. 11. – 4. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(povinná distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

- v týdnu 7. 12. – 11. 12. prezenční výuka žáků 6. a 8. třídy (distanční výuka pro žáky 7. třídy)

- v týdnu 14. 12. – 18. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

Upravené rozvrhy tříd (výuka v blocích a bez odpoledního vyučování) bude k dispozici na EduPage (do 27. 11. 2020).

Příchody a odchody žáků do budovy školy budou organizovat jednotliví vyučující.

V případě potřeby a po domluvě s vyučujícím bude možná prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Přítomnost zákonného zástupce se nevylučuje.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v nutných případech a za dodržení režimových opatření školy.

Při vzdělávání nebude probíhat zpěv a sportovní činnosti.

Z epidemiologického hlediska nelze uskutečnit provoz školního klubu.

Školní družina

Bude zabezpečen provoz pro tři skupiny (1. třída, 2. a 4. třída a 3. třída).

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Mateřská škola

Provoz je zachován jako doposud.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit

roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se

ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů