• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Upozornění

Vážení rodiče!

Z organizačních důvodů je oběd dne 30. 1. 2020 (čtvrtek) takto:

- výdej po čvrté vyučovací hodině - celá škola

- I. stupeň je beze změny (teplé jídlo), II. stupeň balíček.

 

V případě odhlášení oběda postupujte dle platného řádu školní jídelny.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. R. Hager, ředitel školy

Výběr stravného na únor 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

leden 2020

Číst dál...

Masopust 2020

ZŠ a MŠ Radvanice a hasiči Radvanice si Vás dovolují pozvat na Masopust, který se uskuteční v sobotu 22. února 2020.

Program:

Od 9:00 do 10:00 hod. si můžete sami připravit a sníst masopustní koblihy v naší školní jídelně

10:00 hod. - sraz masek a ostatních účastníků a následný průvod obcí

Po příchodu ke škole - ochutnávka domácích zabijačkových dobrot aj…

Okolo 11:30 hod. -  masopustní dětský karneval

Podrobnosti ZDE

Tříkrálová sbírka 2020

I v letošním roce se žáci radvanické školy aktivně zapojí do této dobročinné akce pod hlavičkou Oblastní charity Trutnov. Tři skupinky koledníků se vydají v pátek 10. ledna na pochůzku po obci se zapečetěnými pokladničkami. Výtěžek sbírky bude použit převážně na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu a propagaci. Předem děkujeme za vlídné přijetí koledníků a za jakýkoliv příspěvek, kterým podpoříte dobrou věc.

Iljana Jirmanová, ZŠ a MŠ Radvanice

Pozvánka na 5. školní bál

Zveme vás na 4. školní bál, který se koná v sobotu 18. ledna 2020. Více informací se dozvíte z letáku.

Nový rok 2020

Vážení rodiče, přátelé školy,

přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a příjemně prožitý nadcházející rok 2020. Těšíme se na setkávání s Vámi na půdě školy i při našich společných akcích.

Za žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Radvanice

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Nové stavebnice podpoří polytechnické vzdělávání našich žáků

Základní škole se podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na zakoupení elektrotechnických stavebnic (Merkur E2 Elektronik a Boffin I 750). Dotaci ve výši 30 000 Kč poskytl Královéhradecký kraj. Nové stavebnice (za celkem 41 358 Kč) zatraktivní výuku nejen Fyziky a dalších předmětů (např. Člověk a svět práce) na II. stupni ZŠ, ale lze je vhodně zařadit také do výuky na I. stupni ZŠ, zvláště pak do předmětů Prvouka a Člověk a svět práce. Stavebnice se aktuálně používají při výuce fyziky na II. stupni ZŠ.

Pro využití v 6. až 8. třídě jsou vhodné především stavebnice Boffin. Ty pro svoji jednoduchost mohou využívat také žáci prvního stupně ZŠ. Především pro výuku žáků 9. třídy (a případně též pro žáky navštěvující školní kroužek 3D modelování a Lego robot) je pak vhodná stavebnice Merkur Elektronik 2. Tato stavebnice je složitější nejen stavebně, ale i časová náročnost při jejím použití je vyšší.

Práce se stavebnicemi přiblíží žákům zajímavou formou polytechnické vzdělávání. Vhodné využití takových pomůcek zlepšuje pracovní schopnosti a dovednosti žáků a pomáhá v nich povzbudit zájem o další vzdělávání v technických oborech, kde je stále vysoká poptávka po kvalitních a vzdělaných pracovnících.

Mgr. Robert Hager

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů