• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opatření 6/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

o dětí v mateřské škole

o dětí v přípravné třídě

o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo      

2. ročníků základní školy

Další informace pro rodiče dětí a žáků z MŠ a ZŠ Radvanice na EduPage.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 5/2021

Vážení rodiče.
Po zhlédnutí televizních zpráv (22.2.2021) jsem se rozhodl, že asi není na co čekat (nikdo nic neví a nikdo neudělá žádné rozhodnutí směrem k dětem). Abychom ochránili naše žáky a učitele, rozhodl jsem se, že pro žáky, kteří nyní dochází do školy, zakoupím nanoroušky. Uvolním na to finanční prostředky z finančních darů, které se škole podařilo získat v předchozích letech.
Jedná se o nanovlákennou, opakovaně použitelnou polomasku, která obsahuje nanovlákennou membránu NnF MBRANE - BreaSAFE® (ta tvoří i základ respirátorů třídy FFP3).
Je to český výrobek a správným používáním lze jeden respirátor používat týden a lze jej až 5x vyprat. Prostředky k denní dezinfekci a praní jsem taktéž zakoupil....a uvidíme.

Každý žák obdrží dva respirátory a dle výrobce (při správném používání) by tyto polomasky měly postačit na 10. týdnů......a i kdyby vydržely polovinu, tak jsme učinili alespoň něco pro ochranu nás všech.

Po odzkoušení roušek zvažuji i variantu pro děti v MŠ.

Respirátory žáci nebudou odnášet domů. Každý den po vyučování provedou dezinfekci respirátoru a ponechají ve škole.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí z MŠ 2/2021

Vzhledem k velmi malému počtu nahlášených dětí na příští týden bude MŠ v období 15. - 19. 2. 2021 uzavřena.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí z MŠ 1/2021

Vážení rodiče (pro MŠ).

Vzhledem k epidemiologické situaci v Radvanicích a vzhledem k našemu „slibu“, že MŠ otevřeme 8. 2. 2021, Vás prosím o následující.

Chceme otevřít školku, chceme ochránit vaše děti, chceme ochránit učitele a zaměstnance MŠ…..proto vás žádám, pokud to jen trochu lze:

- ponechte své děti ještě příští týden doma,

- pokud máte někoho v rodině Covid pozitivního a vaše dítě není Covid pozitivní a není v karanténě, prosím, ponechte si ho ještě příští týden doma,

- pokud musíte dát dítě do MŠ, prosím, nechte mu udělat antigenní test na Covid (je zdarma),            

a pokud to nestihnete do pondělí, bude v úterý, ve středu,…nevadí.

Každopádně kontaktujte paní vedoucí učitelku MŠ, abychom věděli, kdy budeme muset otevřít MŠ.

Jestli to jen trochu lze, vydržte ještě týden…..předem DĚKUJI.

Každopádně vás nemohu k ničemu nutit, ale jistě víte, jak je tato nemoc zákeřná a kolik bolestí způsobila v našich Radvanicích.

Spolu s panem starostou a paní vedoucí učitelkou věříme, že příští týden se covidová situace v Radvanicích zlepší!

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Otevření MŠ

Po konzultaci se starostou obce ponachám uzavřenou MŠ i na období od 2. do 5. 2. 2021. Pokud se epidemiologická situace nezhorší, pak bude  MŠ otevřena opět pro všechny děti od 8. 2. 2020.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Opatření 4/2021

Informace z MŠMT:

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Pokud budou testy negativní, můžeme dle informací z KHS otevřít MŠ nejdříve k 2. 2.2021 (úterý).

Mgr. R. Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů