• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opatření 19/2020

Vzhledem k epidemiologiocké situaci v ČR a taktéž v naší škole sděluji, že od 21.12 do 22.12.2020 je uzavřena mateřská škola spolu se školní jídelnou. Předpokládaný provoz obou zařízení je od 4. 1. 2021.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Opatření 18/2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

R. Hager, ředitel školy

Opatření 17/2020

Provoz ZŠ a MŠ Radvanice od 30. 11. 2020

Základní škola:

1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka povinná pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka:

- v týdnu 30. 11. – 4. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(povinná distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

- v týdnu 7. 12. – 11. 12. prezenční výuka žáků 6. a 8. třídy (distanční výuka pro žáky 7. třídy)

- v týdnu 14. 12. – 18. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

Upravené rozvrhy tříd (výuka v blocích a bez odpoledního vyučování) bude k dispozici na EduPage (do 27. 11. 2020).

Příchody a odchody žáků do budovy školy budou organizovat jednotliví vyučující.

V případě potřeby a po domluvě s vyučujícím bude možná prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Přítomnost zákonného zástupce se nevylučuje.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v nutných případech a za dodržení režimových opatření školy.

Při vzdělávání nebude probíhat zpěv a sportovní činnosti.

Z epidemiologického hlediska nelze uskutečnit provoz školního klubu.

Školní družina

Bude zabezpečen provoz pro tři skupiny (1. třída, 2. a 4. třída a 3. třída).

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Mateřská škola

Provoz je zachován jako doposud.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit

roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se

ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 16/2020

Vzhledem k tomu, že se množí nevhodné obrázky a uživatelská jména žáků v jejich profilu na Google, přistupuji k následnému opatření:

-          Od 18. 11. 2020 bude mít každý žák ZŠ a MŠ Radvanice, který se účastní distanční výuky (on-line hodin a konzultací), založen na Googlu účet pod svým jménem a příjmením tak, aby v ikoně přihlašovaného byly pouze iniciály jména a příjmení (příklad: Jan Novotný…v ikoně: J). Zároveň v ikoně přihlašovaného nebude vložen žádný obrázek.

Takto založený účet bude žák používat pro přihlášení k on-line výuce nebo případně k on-line konzultacím probíhajícím mezi žákem a učitelem. Stejné opatření platí pro zaměstnance školy, kteří se on-line výuky nebo konzultací účastní.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 15/2020

Provoz mateřské školy – od 18. 11. 2020 bude provoz MŠ bez omezení. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základní školy – od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Vzhledem k tomu, že máme spojený 2. a 4. ročník, bude povolena i přítomnost žáků 4. ročníku ZŠ.

Pro tyto ročníky je tedy od 18. 11. 2020 povinná prezenční výuka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Provoz školní družiny – od 18. 11. 2020 je za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy umožněn provoz školní družiny. V našem případě bude tedy provoz ŠD denně (Po – Pá) do 15.30 hod., a to zvlášť pro žáky 1. třídy a zvlášť pro žáky 2. a 4. třídy.

Školní stravování - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Neomezený internet od T-mobile

Vážení rodiče.

Škole se podařilo získat omezený počet SIM karet s neomezeným internetem. Pokud se domníváte, že jste to právě VY, kdo byste měli od školy získat tuto SIM kartu, napište mi na e-mailovou adresu školy. Zde uveďte své důvody, proč právě VY byste měli tuto kartu získat. Na základě zaslaných žádostí vyberu po projednání s třídním učitelem rodiče, kterým tuto kartu poskytneme (dle informací by to mělo být max. na 3 měsíce)

Věřím, že je to pro některé z vás skvělá zpráva a že vám tato služba od T-mobilu pomůže v této nelehké době.

Upozorňuji, že musíte mít v dané oblasti i tuto službu k dispozici (pokrytí T-mobilem).

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Číst dál...

Nové rozvrhy hodin

Vážení rodiče, žáci.
Vzhledem k tomu, že se od 2.11. 2020 neotevřely školy pro prezenční výuku žáků, přistoupili jsme k úpravě již "zaběhlých" on-line rozvrhů (vzhledem k dlouhé době uzavření škol). Do rozvrhu jsme museli přidat i další předměty. Při sestavování nových rozvrhů jsme se snažili o minimální navýšení on-line hodin, a to zvláště s ohledem na data a datové připojení.

V rozvrhu se setkáte s pojmem Online + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího). Znamená to, že bude všem zaslán kód pro připojení - žáci mají povinnost se této výuky zúčastnit.

Další, a to je nové, je v rozvrhu Konzultace + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího)...ve větší míře se s tím setkáte spíše na II. stupni. Znamená to, že žákům bude zaslán kód pro on-line připojení, ale nemusí této nabídky využít....Proč? Učitelé budou mimo on-line výuku zadávat další učivo a hlavně učivo z jiných předmětů přes EduPage (toto probíhalo již jaře a všichni to již známe). A právě v těchto Konzultačních on-line hodinách se budou věnovat žákům, kteří se připojí a budou chtít něco dovysvětlit v rámci zadaného učiva přes EduPage.

Domnívám se, že námi nabídnutý "servis" je adekvátní době, ve které se nacházíme. Žáci i rodiče mají dostatek prostoru se spojit s učiteli a řešit problémy spojené s distanční výukou.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů