• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

č. j.: 7/2020

Datum: 18. 5. 2020

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, od školního roku 2020/2021 pro děti s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Číst dál...

Výběr stravného na červen 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

červen 2020

Číst dál...

Znovuotevření škol - 1. stupeň + 9. třída

Vážení rodiče.

Třídní učitelé se budou s vámi od 4. 5. 2020 telefonicky spojovat a zjišťovat, zda vaše dítě nastoupí k 25. 5. 2020 do školy, nebo zda se bude i nadále vzdělávat pouze z domova. Zároveň vám poskytnou všechny potřebné informace k znovuotevření školy a případného nástupu vašeho dítěte do školy.

Tato informace se týká rodičů a žáků I. stupně a 9. třídy.

Pro žáky 6., 7. a 8. třídy zůstává v platnosti vzdělávání na dálku.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Školní docházka - čestné prohlášení

Vážení rodiče.

Z důvodů nastávající možné docházky vašeho dítěte do školy je potřeba v 1. den nástupu donést vyplněné toto čestné prohlášení. Odkaz na stažení ZDE.

Uzavření MŠ a ŠJ

Dne 6. 5. 2020 je nahlášena oprava rozvodné elektrické sítě v Radvanicích. Vzhledem k této situaci se tento den

u z a v í r á

Mateřská škola a Školní jídelna.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Vyzvednutí věcí ze šatny

Informace pro rodiče.

Věci vašich dětí (cvičební oblečení, obuv aj.) uložené v  šatně je možné si  vyzvednout v pracovní dny ve škole v době od 9.00 do 13.00 hod. (informace u pana Čeřovského nebo u paní Čeřovské).

R. Hager, ředitel školy

Žádost o ošetřovné

Informace pro rodiče.

Žádost o ošetřovné je stále vydávané v pracovní dny ve škole v době od 9.00 do 13.00 hod. (informace k vydání u pana Čeřovského nebo u paní Čeřovské).

R. Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů