• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Žáci tvoří posezení z palet do altánu na školním dvoře

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se vybraní žáci 8. třídy naší školy zúčastnili akce v rámci projektu zaměřeného na udržitelný rozvoj v obcích s názvem „Mladí ladí D-dur“, který probíhá pod záštitou programu Erasmus. Setkání vyplněné prezentacemi žáků proběhlo v sídle OSN v Praze hned vedle Stavovského divadla.

Číst dál...

Den Země 2019

Každoročně si koncem dubna v radvanické základní škole připomínáme v rámci Dne Země důležitost ochrany životního prostředí a šetrného chování k naší planetě. V tom máme jako lidstvo značné problémy a nedostatky a naše matička Země nám to dává najevo! Jedním z problémů, kterému jsme se letos věnovali,

Číst dál...

Školička na nečisto 2019

Kurz pro předškolní děti

Hodinový intenzivní program pro děti předškolního věku

– pro snadnější vstup do 1. třídy.

více v příloze

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

č. j.: 9/2019

Datum: 29. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, od školního roku 2019/2020 pro děti s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16.

Číst dál...

Výběr stravného na květen 2019

STRAVNÉ NA MĚSÍC

květen 2019

Číst dál...

Velikonoční tvoření - 9. 4. 2019

Posledním tvořením tohoto školního roku bylo 9. dubna tvoření velikonoční.

Školní jídelna se za pomoci ochotných kuchařek provoněla vůní přímo nebeskou, vůní mazanečků i jidášků, které si děti samy uválely.

Další aktivitou bylo tentokrát šití velikonočního zajíce. Děvčata měla připravené sešité zajíce a pak už všichni svorně svého zajíčka vyšili, vycpali, jak se na

Číst dál...

Velikonoční tvoření 2019

Zveme vás na Velikonoční tvoření dne 9. 4. 2019. Více inormací ZDE.

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů