• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Výběr stravného na září 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

září 2020

Číst dál...

Výběr stravného na srpen 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

srpen 2020

Číst dál...

Konec školního roku 2019-2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Máme za sebou velmi zvláštní školní rok. Coronavirus zasáhl nejen naše hospodářství, ale velmi významně i školství. Výuka na dálku byla pro většinu z nás úplnou novinkou. Doba od 11. 3. 2020, kdy se uzavřely brány školy, jasněji než kdy dříve ukázala, že za vzdělání je zodpovědný především každý žák sám za sebe (u nezletilých dětí spolu se svými rodiči). A učitel má být především průvodcem a rádcem na cestě za vzděláním.

Poděkování z našich úst zazní jistě ještě vícekrát, ale pro tuto chvíli bych chtěl za nás, pedagogické pracovníky, poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali svým dětem se vzděláváním na dálku.

Pokud nám naše plány nezkříží nějaká podobná mimořádná událost, tak se, pevně doufám, 12. 9. 2020 všichni společně setkáme v naší škole na oslavách šedesátého výročí otevření nové budovy ZŠ. U této příležitosti bude vydán i první almanach radvanické školy.

Věřím, že nás podpoříte svojí účastí nejen v tuto slavností chvíli, ale že nám zachováte svoji přízeň i nadále, protože už nyní máme na příští školní rok naplánováno více než desítku dalších akcí.

Klidné a pohodové prázdninové dny

vám všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Radvanice.

Za ZŠ a MŠ Radvanice R. Hager

Opravné zkoušky za školní rok 2019-2020

Sděluji tímto, že opravné zkoušky za školní rok 2019-2020 se konají  26. 8. 2018 od 9.00 hod.

Informace bude předána taktéž i třídními učiteli.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Úprava cen

Vážení strávníci, z důvodů stále rostoucích cen potravin a energie jsme přistoupili od 1.7.2020 ke zdražení přesnídávek, obědů a svačin. Děkujeme za pochopení.

Jana Růžičková vedoucí ŠJ

                     Přesnídávka           Oběd            Svačina

MŠ 3- 6 let          11,-                   22,-                11,-

MŠ 7 let              11,-                   24,-                11,-

ZŠ 7- 10 let                                  27,-

ZŠ 11 – 14 let                               29,-

ZŠ 15 a více let                            30,-

Zaměstnanci                                35,-

Veřejnost                                     70,-

Ukončení školního roku 2019/2020

Oznamuji, že na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 jsem vyhlásil pro žáky ZŠ a MŠ Radvanice volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školní rok bude ukončen v pátek 26. června 2020. 

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Výuka na II. stupni ZŠ

Informace k výuce na II. stupni ZŠ obdrží každý žák a rodič od třídního učitele (na EduPage).

V případě nejasností pište na e-mail třídního učitele (jméno.příjmení@zsradvanice.cz), popřípadě volejte na tel.: 603 838 900.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů