• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Výběr stravného na červen 2019

STRAVNÉ NA MĚSÍC

červen 2019

Číst dál...

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

V příloze najdete rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. <<příloha>>

Soutěž Office Aréna

Soutěž Office Aréna dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i

Číst dál...

Žáci tvoří posezení z palet do altánu na školním dvoře

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se vybraní žáci 8. třídy naší školy zúčastnili akce v rámci projektu zaměřeného na udržitelný rozvoj v obcích s názvem „Mladí ladí D-dur“, který probíhá pod záštitou programu Erasmus. Setkání vyplněné prezentacemi žáků proběhlo v sídle OSN v Praze hned vedle Stavovského divadla.

Číst dál...

Den Země 2019

Každoročně si koncem dubna v radvanické základní škole připomínáme v rámci Dne Země důležitost ochrany životního prostředí a šetrného chování k naší planetě. V tom máme jako lidstvo značné problémy a nedostatky a naše matička Země nám to dává najevo! Jedním z problémů, kterému jsme se letos věnovali,

Číst dál...

Školička na nečisto 2019

Kurz pro předškolní děti

Hodinový intenzivní program pro děti předškolního věku

– pro snadnější vstup do 1. třídy.

více v příloze

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

č. j.: 9/2019

Datum: 29. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, od školního roku 2019/2020 pro děti s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16.

Číst dál...

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů