• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Bubenická dílna

V únoru do mateřské školy zavítala netradiční návštěva, pan David Andrš se svým programem „Bubenická dílna“. Přivezl s sebou spoustu předmětů, které poté využil při další práci s dětmi. Dětem ukázal, jaké rytmy lze objevit při hře a předvedl, že hrát se dá různými způsoby na nejrůznější předměty. Dětem se dílna moc líbila, byly nadšené a my se budeme těšit na další návštěvu pana Andrše, který vždy přivede naši školku do dobré nálady.

Hravé lyžování

Na začátku ledna se naši předškoláci zúčastnili 5. ročníku „Hravého lyžování“. Děti měly k dispozici 3 instruktory - Radku, Martina a Ondru, kteří se našim dětem věnovali naplno. Letos chodilo lyžovat 11 dětí, z toho 4 děti ještě nikdy nestály na lyžích, ostatní jsou již ostřílení lyžaři. Na konci lyžařského výcviku, ale lyžovaly všechny děti. Vzhledem k vytíženosti instruktorů jsme letos rozdělili výcvik do dvou týdnů. Poslední den byly závody, rozdávání diplomů a odměn. Děti si užily během lyžování spoustu zábavy.

Moc děkujeme všem instruktorům a panu Mádrovi, který nám každý rok dává k dispozici sjezdovku zdarma a vytváří nám velmi příjemné zázemí po lyžování.

Uzavření MŠ o letních prázdninách, prázdninový provoz

O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena

od 8. 7. 2019 - 9. 8. 2019.

 

Prázdninový provoz

od 1. 7. - 4. 7. a od 12. 8. - 30. 8. 

a to od 6:30 - 15:00 hodin

Den dětí

Protože je školka plná dětí, je zapotřebí s nimi jejich svátek pořádně oslavit. Oslava probíhala v pátek 31. 5. na zahradě naší školky. Na děti čekalo 13 stanovišť, kde plnily různé úkoly a jako odměnu za splněný úkol získávaly razítka na kartičku, kterou dostaly před odchodem na zahradu. Na stanovištích, krom úkolů, na ně čekali kamarádi z osmé a deváté třídy. Tímto bych jim chtěla poděkovat za velkou pomoc. Myslím, že jsme Den dětí oslavili pořádně.

školní akademie

Konec května se vždy nese v duchu školní akademie, kde děti ze školy předvedou, co se v kroužcích či hodinách naučily. I my s dětmi ze školky jsme se zúčastnili. Děti si natrénovaly taneček na písničku "Skok je víc než krok" z pohádky V peřině a zazpívaly písničku o červené karkulce. Děkujeme rodičům, že děti na toto vystoupení přivedli a už se těšíme na další školní akademii. 

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů