• Pass_New1.jpg
  • Pass_New2.jpg
  • Pass_New3.jpg
  • Pass_New4.jpg
  • Pass_New5.jpg
  • Pass_New6.jpg
  • Pass_New7.jpg

Informace o ŠD

Informace o školní družině (dále jen ŠD)

Ve školní družině platí vnitřní řád ŠD.

Přihlášení dítěte: na základě vyplnění obou stran zápisového lístku (nesmí chybět podpis

zákonného zástupce!).

Přijetí dítěte: na základě kriterií, stanovených pro přijetí dítěte do ŠD.

Odchody dítěte ze ŠD: podle záznamu v zápisovém lístku nebo doneseného záznamu

v notýsku ŠD či lístečku, kde nesmí chybět datum a podpis rodiče (dle potřeby je možno

písemně změnit).

Na telefonní žádosti o uvolnění dítěte nebude brán zřetel. Dítě si rodič vyzvedne osobně,

pokud není v zápisovém lístku uvedeno jinak.

Pokud má dítě doprovod, vyzvedne si jej osoba zapsaná na zápisovém lístku.

Provoz ŠD:

Ranní provoz 6.30 – 7.30 hodin.

Odpolední provoz od ukončení vyučování Vašeho dítěte (dle rozvrhu) do 15.30 hodin.

Organizační informace: dítě si do ŠD donese v označeném sáčku nebo tašce přezůvky a

převlečení do herny nebo ven.

Jedno balení papírových kapesníků na školní rok. Pokud Vaše dítě zůstává ve ŠD do

odpoledních hodin, dávejte mu na odpoledne svačinu a pití.

Informace a organizační záležitosti Vám budou předávány prostřednictvím zápisu v notýsku

ŠD.

Realizujeme projekt podpořený EU

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů