• Pass_New1.jpg
  • Pass_New2.jpg
  • Pass_New3.jpg
  • Pass_New4.jpg
  • Pass_New5.jpg
  • Pass_New6.jpg
  • Pass_New7.jpg

Plán práce

Roční plán práce ŠD

ZÁŘÍ:

Kdo jsem a kde žiji

Zahájení školního roku – pravidla chování, bezpečnost ve školní družině, ve školní jídelně a venku

Stmelení nového kolektivu, vymezení kompetencí

Místo, kde žiji – poznáváme okolí školy, přírodovědné vycházky, sportovní aktivity (hřiště i volná příroda)

ŘÍJEN:

Barevný podzim

Pozorování přírody sběr přírodnin, plody, rekreační pobyt venku

Tělovýchovné aktivity

Práce s přírodninami, výtvarné zpracování

LISTOPAD:

Věci kolem mne

Přírodniny a jejich využití, vlastnosti, didaktické hry

Já jsem šikula

Tvoření, příprava na prosincové svátky

Porovnávání si získaných vědomostí a dovedností

PROSINEC:

Veselé vánoce

Mám talent – koledy, říkadla, básničky, písničky

Lidové tradice – Barborka, Mikuláš, čert a vánoční zvyky, pranostiky

LEDEN:

Bílá zima

Proměny v přírodě – příroda, zvířata, výroba jednoduchých krmítek

Společenské hry, soutěže

Hry na sněhu

ÚNOR:

Zimní sportybobování, výroba ze sněhu

Společenské hry, kvízy, křížovky

Masopust zvyky, výroba masek

BŘEZEN:

Přichází jaro

Děti – dospělí, Jací jsou? Co dělají? Rodina, profese, řemesla

Lidé a počasí – zdraví životní styl, přírodní živly, první pomoc

Lidové tradice, zvyky

Knihy okolo nás!

DUBEN:

Jsme cyklisti

Dopravní prostředky, správné chování

Nebezpečí ulice – prevence

Příroda se probouzí – pozorování přírody

KVĚTEN:

Sportovní aktivity – „Hejbni kostrou“

Svátek matek – malá pozornost maminkám

Už se rodí mláďata – změny v přírodě

ČERVEN:

Svátek dětímáme radost, svět kolem nás a já

Pobyt v přírodě, správné chování, prevence úrazů

Těšíme se na prázdniny

Rozvíjíme zdatnost a vytrvalost

V Radvanicích dne 1. 9. 2017

Burdychová Julie

Realizujeme projekt podpořený EU

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů