• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opatření 18/2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

R. Hager, ředitel školy

Opatření 17/2020

Provoz ZŠ a MŠ Radvanice od 30. 11. 2020

Základní škola:

1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka povinná pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka:

- v týdnu 30. 11. – 4. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(povinná distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

- v týdnu 7. 12. – 11. 12. prezenční výuka žáků 6. a 8. třídy (distanční výuka pro žáky 7. třídy)

- v týdnu 14. 12. – 18. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

Upravené rozvrhy tříd (výuka v blocích a bez odpoledního vyučování) bude k dispozici na EduPage (do 27. 11. 2020).

Příchody a odchody žáků do budovy školy budou organizovat jednotliví vyučující.

V případě potřeby a po domluvě s vyučujícím bude možná prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Přítomnost zákonného zástupce se nevylučuje.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v nutných případech a za dodržení režimových opatření školy.

Při vzdělávání nebude probíhat zpěv a sportovní činnosti.

Z epidemiologického hlediska nelze uskutečnit provoz školního klubu.

Školní družina

Bude zabezpečen provoz pro tři skupiny (1. třída, 2. a 4. třída a 3. třída).

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Mateřská škola

Provoz je zachován jako doposud.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit

roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se

ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 16/2020

Vzhledem k tomu, že se množí nevhodné obrázky a uživatelská jména žáků v jejich profilu na Google, přistupuji k následnému opatření:

-          Od 18. 11. 2020 bude mít každý žák ZŠ a MŠ Radvanice, který se účastní distanční výuky (on-line hodin a konzultací), založen na Googlu účet pod svým jménem a příjmením tak, aby v ikoně přihlašovaného byly pouze iniciály jména a příjmení (příklad: Jan Novotný…v ikoně: J). Zároveň v ikoně přihlašovaného nebude vložen žádný obrázek.

Takto založený účet bude žák používat pro přihlášení k on-line výuce nebo případně k on-line konzultacím probíhajícím mezi žákem a učitelem. Stejné opatření platí pro zaměstnance školy, kteří se on-line výuky nebo konzultací účastní.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 15/2020

Provoz mateřské školy – od 18. 11. 2020 bude provoz MŠ bez omezení. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základní školy – od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Vzhledem k tomu, že máme spojený 2. a 4. ročník, bude povolena i přítomnost žáků 4. ročníku ZŠ.

Pro tyto ročníky je tedy od 18. 11. 2020 povinná prezenční výuka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Provoz školní družiny – od 18. 11. 2020 je za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy umožněn provoz školní družiny. V našem případě bude tedy provoz ŠD denně (Po – Pá) do 15.30 hod., a to zvlášť pro žáky 1. třídy a zvlášť pro žáky 2. a 4. třídy.

Školní stravování - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Neomezený internet od T-mobile

Vážení rodiče.

Škole se podařilo získat omezený počet SIM karet s neomezeným internetem. Pokud se domníváte, že jste to právě VY, kdo byste měli od školy získat tuto SIM kartu, napište mi na e-mailovou adresu školy. Zde uveďte své důvody, proč právě VY byste měli tuto kartu získat. Na základě zaslaných žádostí vyberu po projednání s třídním učitelem rodiče, kterým tuto kartu poskytneme (dle informací by to mělo být max. na 3 měsíce)

Věřím, že je to pro některé z vás skvělá zpráva a že vám tato služba od T-mobilu pomůže v této nelehké době.

Upozorňuji, že musíte mít v dané oblasti i tuto službu k dispozici (pokrytí T-mobilem).

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Číst dál...

Nové rozvrhy hodin

Vážení rodiče, žáci.
Vzhledem k tomu, že se od 2.11. 2020 neotevřely školy pro prezenční výuku žáků, přistoupili jsme k úpravě již "zaběhlých" on-line rozvrhů (vzhledem k dlouhé době uzavření škol). Do rozvrhu jsme museli přidat i další předměty. Při sestavování nových rozvrhů jsme se snažili o minimální navýšení on-line hodin, a to zvláště s ohledem na data a datové připojení.

V rozvrhu se setkáte s pojmem Online + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího). Znamená to, že bude všem zaslán kód pro připojení - žáci mají povinnost se této výuky zúčastnit.

Další, a to je nové, je v rozvrhu Konzultace + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího)...ve větší míře se s tím setkáte spíše na II. stupni. Znamená to, že žákům bude zaslán kód pro on-line připojení, ale nemusí této nabídky využít....Proč? Učitelé budou mimo on-line výuku zadávat další učivo a hlavně učivo z jiných předmětů přes EduPage (toto probíhalo již jaře a všichni to již známe). A právě v těchto Konzultačních on-line hodinách se budou věnovat žákům, kteří se připojí a budou chtít něco dovysvětlit v rámci zadaného učiva přes EduPage.

Domnívám se, že námi nabídnutý "servis" je adekvátní době, ve které se nacházíme. Žáci i rodiče mají dostatek prostoru se spojit s učiteli a řešit problémy spojené s distanční výukou.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Informace o provozu školy v týdnu 26.10. - 30.10.2020


- školní jídelna vaří jen pro mateřskou školu, provozní zaměstnance a cizí strávníky (ne pro žáky a učitele)
- mateřská škola pracuje v omezeném režimu - jen pro děti pracujících rodičů
- škola je pro případné předání učebních materiálů otevřena pouze 26. a 27.10 a to od 8.00 - 12.00 hod. (pan Čeřovský)

Pro případné odevzdávání úkolů lze po celou dobu distanční výuky využít i poštovní schránku, která se nachází u hlavního vchodu do školní budovy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byl jsem přítomen několika on -line výukám (od první až po devátou třídu) a chci opravdu všem rodičům poděkovat za spolupráci.
Ano, jsou problémy s připojením...ano, jsou problémy s tím, že žák se nepřipojil...ano, jsou problémy s mikrofonem či videem...ano, jsou problémy s tím, že rodič omlouvá žáka, že zaspal na výuku v 9.30 hodin....ano a doufám, že případné omluvy jsou opodstatněné a že neděláte svým dětem sysifovskou práci.
Děkuji i rodičům, kteří nyní pracují na kvalitnějším připojením či hardwarovým vybavením...věřím, není to lehké.

Poděkovat chci i kolegům za jejich práci při distanční výuce. Mnozí rodiče (zasíláme odkazy na připojení rodič - žák) se totiž měli možnost podívat, jak se říká, i do naší kuchyně a poznat, že naše práce v této divné době je opravdu nelehká a že pro výuku vašich dětí děláme maximum.

Vzpomínám si, jak jsme se všichni (rodiče, žáci, učitelé) v průběhu září a října 2020 zkoušeli on-line připojit....jak jsme ve škole "bláznili" s tablety a mobily..... jak jsme po večerech a ve dvojicích (učitel-ředitel) postupně prováděli "možnou" on-line výuku.....jak jsme.......
A aniž bych to opravdu chtěl se potvrdilo, že naše konání bylo správné a naše "secvičování" v rámci on-line výuky ulehčilo všem mnoho práce a nervů (na rozdíl od našeho státu).

Doufám, že se nenaplní předpovědi o nakažených Covidem -19 a že se alespoň podaří k 2.11.2020 otevřít školu pro první a druhou třídu (nejlépe však pro všechny).

R. Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů