• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Tříkrálová sbírka 2018

Dne 10. 1. 2018 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Na uskutečnění této akce se podílí místní škola (tři skupinkyžáků) pod záštitou Oblastní charity Trutnov. Předem děkujeme všem, kteří finanční částkou podpoří tuto akci a přispějí tak na nákup potřebných pomůcek pro Oblastní charitu v Trutnově.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Přáníčko

Vážení radvaničtí občané, jménem celé naší školy Vám chci popřát klidné prožití vánoc, pod stromečkem to, co jste si nejvíce přáli a do nového roku 2018 co nejšťastnější vykročení a jeho pohodové plynutí. Doufám, že budeme úspěšně spolupracovat na co nejlepším vzdělávání našich žáků a i nadále se setkávat na formálních i neformálních školních akcích. Podle čínského horoskopu nás čeká rok psa, který symbolizuje spravedlnost a (pro školu tak příznačné) vědění. Ať je to tedy pro nás všechny rok šťastný a úspěšný! 

Za MŠ a ZŠ Radvanice Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Výběr stravného na leden 2018

STRAVNÉ NA MĚSÍC

leden 2018

Číst dál...

Poděkování za vánoční besídku v MŠ

Včera, t. j. 12. 12. 2017, se uskutečnila vánoční besídka v naší mateřské škole. Věřím, že ten, kdo si nenechal tuto besídku ujít, mi potvrdí, že byla vskutku nádherná. Program, který si pro rodiče připravili naši nejmenší pod vedením Alice Zachovalové a Renáty Kašparové, byl úžasný.

Poděkovat chci tedy touto cestou nejen paním učitelkám z MŠ, ale i všem těm, kteří se na celé akci podíleli.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekt podpořený EU

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů