• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Pozvánka na 5. školní bál

Zveme vás na 4. školní bál, který se koná v sobotu 18. ledna 2020. Více informací se dozvíte z letáku.

Nový rok 2020

Vážení rodiče, přátelé školy,

přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a příjemně prožitý nadcházející rok 2020. Těšíme se na setkávání s Vámi na půdě školy i při našich společných akcích.

Za žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Radvanice

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Nové stavebnice podpoří polytechnické vzdělávání našich žáků

Základní škole se podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na zakoupení elektrotechnických stavebnic (Merkur E2 Elektronik a Boffin I 750). Dotaci ve výši 30 000 Kč poskytl Královéhradecký kraj. Nové stavebnice (za celkem 41 358 Kč) zatraktivní výuku nejen Fyziky a dalších předmětů (např. Člověk a svět práce) na II. stupni ZŠ, ale lze je vhodně zařadit také do výuky na I. stupni ZŠ, zvláště pak do předmětů Prvouka a Člověk a svět práce. Stavebnice se aktuálně používají při výuce fyziky na II. stupni ZŠ.

Pro využití v 6. až 8. třídě jsou vhodné především stavebnice Boffin. Ty pro svoji jednoduchost mohou využívat také žáci prvního stupně ZŠ. Především pro výuku žáků 9. třídy (a případně též pro žáky navštěvující školní kroužek 3D modelování a Lego robot) je pak vhodná stavebnice Merkur Elektronik 2. Tato stavebnice je složitější nejen stavebně, ale i časová náročnost při jejím použití je vyšší.

Práce se stavebnicemi přiblíží žákům zajímavou formou polytechnické vzdělávání. Vhodné využití takových pomůcek zlepšuje pracovní schopnosti a dovednosti žáků a pomáhá v nich povzbudit zájem o další vzdělávání v technických oborech, kde je stále vysoká poptávka po kvalitních a vzdělaných pracovnících.

Mgr. Robert Hager

Čert, anděl a Mikuláš u nás v ZŠ

Ve čtvrtek 5. prosince u nás ve škole propuklo tradiční “čertovské veselí”. Mladší žáčci se od rána těšili na návštěvu čertů, anděla a Mikuláše ve třídě. My jsme ale tuto tradici pojali trochu jinak. V přízemí naší školy, kde žáci vytvořili nebe, se vyrojili andělé s Mikulášem. Čekali tam, až

Číst dál...

Výběr stravného na leden 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

leden 2020

Číst dál...

Předvánoční exkurze prvního stupně

V úterý 3. prosince jste ráno mohli potkat dva autobusy, které odvážely žáky prvního stupně na “nejlepší výlet a to proto, že to byly dva výlety v jednom” - jak napsal jeden zúčastněný žák.

Autobusy nás nejprve dovezli k branám Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. I letos zde probíhá akce, kdy žáci mohou

Číst dál...

Beseda s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu v Trutnově

Naši školu navštívili v měsíci listopadu hned nadvakrát odborníci ze „sociálky“. Konkrétně paní Jitka Krausová a pan Bohumil Sokol. Oba dva kurátory pro děti a mládež jsme pozvali na besedy nejprve s žáky 1. stupně a o týden později se žáky 2. stupně. V rámci prevence

Číst dál...

Realizujeme projekty podpořené EU

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů