• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Vyzvednutí věcí ze šatny

Informace pro rodiče.

Věci vašich dětí (cvičební oblečení, obuv aj.) uložené v  šatně je možné si  vyzvednout v pracovní dny ve škole v době od 9.00 do 13.00 hod. (informace u pana Čeřovského nebo u paní Čeřovské).

R. Hager, ředitel školy

Žádost o ošetřovné

Informace pro rodiče.

Žádost o ošetřovné je stále vydávané v pracovní dny ve škole v době od 9.00 do 13.00 hod. (informace k vydání u pana Čeřovského nebo u paní Čeřovské).

R. Hager, ředitel školy

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

(duben 2020)

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

-         na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

-         a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

-         na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

-         na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Číst dál...

Výběr stravného na květen 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

květen 2020

Číst dál...

Poděkování za pomoc při vzdělávání na dálku

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR došlo k uzavření škol, a s tím  bylo nově zavedeno i vzdělávání vašich dětí na dálku.

Výuku jsme od počátku zaměřili především na profilové předměty. Kolegové upravují vzdělávací plány a zároveň i objem učiva tak, aby byly naplněny hlavní cíle Rámcového vzdělávacího plánu pro daný stupeň základního vzdělávání.

Vážení rodiče, chci vám touto cestou velmi poděkovat. Věřte mi, prosím, že v tuto chvíli se neučí jen vaše děti, ale učíme se my všichni. A to často doslova "za pochodu". Vím, že bez vaší pomoci bychom jen těžko tuto nelehkou situaci zvládali.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

ZÁPIS DO MŠ RADVANICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Radvanice se uskuteční v termínu

od 2. května 2020 do 7. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením ...pokračování ZDE

Doplněk k M. opatření 2020/9

Vzhledem k aktuální situaci /nouzový stav v ČR/ a předpokladu, že bude platit i po 13. 4. 2020, přistupuji k následujícímu opatření: 

Mateřská škola Radvanice bude od 14. 4. 2020 v provozu pouze pro děti pracujících rodičůDěti rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené nebudou převzaty pedagogickým pracovníkem mateřské školy.

Nutné dodržet hygienicko - epidemiologické opatření pro MŠ v tomto nouzovém stavu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů