• Pass_New8.jpg
 • Pass_New9.jpg
 • Pass_New10.jpg
 • Pass_New12.jpg
 • Pass_New13.jpg
 • Pass_New14.jpg
 • Pass_New15.jpg
 • Pass_New16.jpg
 • Pass_New17.jpg

Opatření 3/2021

Zpráva z MŠMT - Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 2/2021

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Na základě epidemiologické situace v Radvanicích a MŠ uzavírám od pondělí 25. 1. 2021 mateřskou školu na dobu nezbytně nutnou, tj. do doby, než se k celé situaci vyjádří Krajská hygienická stanice v Trutnově, popř. KHS HK.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 1/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Mgr. R. Hager, ředitel školy

Tříkrálová sbírka 2021

Radvanická škola je i letos zapojena do tradiční Tříkrálové sbírky, která ovšem vzhledem k aktuální situaci probíhá poněkud netradičně. Dobrou věc můžete podpořit několika způsoby:

 1. Finančním příspěvkem do zapečetěné pokladničky umístěné v budově ZŠ. Přístup je možný každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
 2. Převodem prostředků na účet č. 66008822/0800, var. symbol 77705026.
 3. Platbou pomocí QR kódu, který naleznete na hlavních vchodových dveřích školy (internetové bankovnictví).

Více informací včetně použití výtěžku naleznete na: www.trutnov.charita.cz

Děkujeme za Vaši podporu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 20/2020

Provoz mateřské školy – od 4. 1. 2021 bude provoz MŠ z organizačních důvodů omezen (vedoucí učitelka v karanténě). Je povolena pouze přítomnost dětem pracujících rodičůDěti rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené nebudou převzaty pedagogickým pracovníkem mateřské školy.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základní školy – od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Vzhledem k tomu, že máme spojený 2. a 4. ročník, bude povolena i přítomnost žáků 4. ročníku ZŠ.

Pro tyto ročníky je tedy od 4. 1. 2021 povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle zaslaného rozvrhu na EduPage).

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny – od 4. 1. 2021 je za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy umožněn provoz školní družiny. V našem případě bude tedy provoz ŠD denně (Po – Pá) do 15.30 hod., a to zvlášť pro žáky 1. třídy a zvlášť pro žáky 2. a 4. třídy.

Školní stravování - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Novoroční přání

Všem přátelům školy!

Je to snad poprvé, co použiji pro novoroční přání jeden z citátů známé osobnosti:

                      „Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť.“

Ernest Hemingway

Věřím, že všichni z nás chceme na dobu, ve které se nacházíme, co nejdříve zapomenout a zároveň doufat, že se všichni budeme ve zdraví setkávat nejen v nadcházejícím novém roce 2021, ale i v dalších letech, která chceme prožívat dál se svými blízkými, dobrými přáteli, rodinou…

A to štěstí i zdraví k tomu opravdu hodně potřebujeme!

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Radvanice vám toto přeje Robert Hager, ředitel školy

Opatření 19/2020

Vzhledem k epidemiologiocké situaci v ČR a taktéž v naší škole sděluji, že od 21.12 do 22.12.2020 je uzavřena mateřská škola spolu se školní jídelnou. Předpokládaný provoz obou zařízení je od 4. 1. 2021.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů