Kaple sv. Jana Křitele v Hodkovicích není příliš známou sakrální památkou. Stojí sice přímo u silnice při výjezdu z Hodkovic na Adršpach, ale přesto je stranou veškerého zájmu. Pokusit se vdechnout této kulturní památce smysluplný život není jednoduché, ale ne

nemožné! Jedna taková snaha, která za posledních několik let vznikla, je předvánoční setkání s hudbou a zpěvem - adventní pobejtek.

V sobotu 16. prosince 2023 proběhl již třetí ročník. Program byl, samozřejmě, zaměřený na vánoční melodie. Vystoupení zahájily hrou na flétnu studentky gymnázia a ZUŠ v Úpici, následovaly děti z mateřské školy Jívka s pásmem koled. O druhou polovinu programu se postarali žáci radvanické základní školy. Pod vedením zástupkyně ředitele Iljany Jirmanové a za kytarového doprovodu ředitele školy Roberta Hagera zahráli na flétny a zazpívali pásmo vánočních skladeb a písní. To bylo přesně to pravé, co si lidé, kteří do kaple přišli, rádi poslechli a nechali se tak vtáhnout do vánoční atmosféry. Na úplný závěr si všichni přítomní zazpívali koledu a poté si pochutnali na vánočních dobrotách. Kouzlo Vánoc bylo skoro hmatatelné…

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat žákům základní školy Radvanice a jejich laskavému vedení, že na adventním pobejtku vystoupili a velkou měrou tak přispěli ke krásné vánoční atmosféře, kterou si o Vánocích přeje zažít každý.

Za celý organizační výbor

Štěpánka Šichová /Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s./