sever2

Mladí pro klima – Jdeme do toho, s vámi, s Active Citizens Fund a s odvahou!

Naše škola se zapojila do zmírňování dopadů klimatické změny v rámci grantového projektu Mladí pro klima z programu Active Citizens Fund, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávu a komunitou. To vše se děje díky podpoře z Fondů EHP a Norska. Projektu se účastní sedmá třída pod vedením třídní učitelky Iljany Jirmanové.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.