Ceník za pronájem tělocvičny

120,- Kč za hodinu (duben až říjen) ………… smluvní pronájem (pronájem bez nářadí)

150,- Kč za hodinu (listopad až březen)………...smluvní pronájem (pronájem bez nářadí)

(po dohodě lze zapůjčit volejbalovou síť, branky, míče)


Při smlouvě o pronájmu delším jak jeden den je platba předem. Při nečerpání nasmlouvaných hodin je účtován stornopoplatek 30,- Kč za hodinu. Bez stornopoplatku je nutné nasmlouvané hodiny zrušit dva dny předem.

Za pronájem tělocvičny odpovídá: pan František Čeřovský, tel.: 499 897 624, 737 500 203