Odhlášky strávníků z obědů, přesnídávek a svačin jsou možné provádět osobně nebo telefonicky na čísle 733 133 709 vždy den předem od 6,00 do 14,00 hodin (ve výjimečných případech do 6,30 hod. ráno).

V případě nemoci či nepřítomnosti strávníka ve školní docházce(déle než jeden den) je možné, aby zákonný zástupce strávníka odebral oběd do jídlonosiče. Odebrat za finanční normu lze pouze první neodhlášený oběd. V ostatní dny, pokud není oběd odhlášen, hradí strávník plnou cenu oběda – obědy nejsou dotovány státem (tj. k ceně potravin jsou připočítány i veškeré provozní náklady + DPH).

PRÁZDNINY – jídla jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky a zaměstnance školy. Na začátku školního roku se obědy automaticky přihlásí od prvního dne školní docházky podle zadaných objednávek z minulého školního roku. Změny na nový školní rok je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ. Školy v přírodě a ostatní akce si každý odhlašuje samostatně!