Ve školní družině platí vnitřní řád ŠD.

Přihlášení dítěte: na základě vyplnění obou stran zápisového lístku (nesmí chybět podpis zákonného zástupce!).

Přijetí dítěte: na základě kriterií, stanovených pro přijetí dítěte do ŠD.

Odchody dítěte ze ŠD: podle záznamu v zápisovém lístku nebo doneseného záznamu v notýsku ŠD či lístečku, kde nesmí chybět datum a podpis rodiče (dle potřeby je možno písemně změnit).

Na telefonní žádosti o uvolnění dítěte nebude brán zřetel. Dítě si rodič vyzvedne osobně, pokud není v zápisovém lístku uvedeno jinak.

Pokud má dítě doprovod, vyzvedne si jej osoba zapsaná na zápisovém lístku.

Provoz ŠD:

Ranní provoz 6.00 – 7.30 hodin.

Odpolední provoz od ukončení vyučování Vašeho dítěte (dle rozvrhu) do 15.30 hodin.

Organizační informace: dítě si do ŠD donese v označeném sáčku nebo tašce přezůvky a převlečení do herny nebo ven.

Jedno balení papírových kapesníků na školní rok. Pokud Vaše dítě zůstává ve ŠD do odpoledních hodin, dávejte mu na odpoledne svačinu a pití.

Informace a organizační záležitosti Vám budou předávány prostřednictvím zápisu v notýsku ŠD.