Dětem umožňujeme v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy ve specificky zaměřených kroužcích pořádaných školou (dle aktuálních možností školy).

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zpracované v týdenní skladbě zaměstnání:

  • pohybové a tělovýchovné aktivity
  • výtvarné činnosti rukodělné činnosti
  • hudba, zpěv a tanec
  • literárně-dramatická činnost
  • přírodovědná, vlastivědná činnost

Se seznamem kroužků pro daný rok a průběhem zájmové činnosti jsou děti a zákonný zástupce seznámen vždy na začátku školního roku.