Naše škola (9. třída) se ve školním roce 2023/24 zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

 

9. třída radvanické školy je ve školním roce 2023/24 zapojená do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí tohoto celoročního projektu byl také pobytový výukový program v Horním Maršově, který jsme se šesti žáky absolvovali ve dnech 11. – 13. prosince 2023. Učili jsme se nejen spolupracovat a důvěřovat si, ale také pochopit, co znamenají pojmy udržitelnost či udržitelný rozvoj. Simulační hra o rybolovu byla skvělou ukázkou, co tyto výrazy znamenají v praxi. Zkusili jsme si též mapování obce z hlediska kvality a udržitelnosti života, protože to nás následně čeká i zde, v Radvanicích. V závěru našeho projektu navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti obce. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velikou pochvalu, a to nejen za skvělý přístup k plnění zadaných úkolů, které mimochodem zvládli v daleko menším počtu, než je jinak běžné, ale také za naprosto bezproblémové chování během celého pobytu.

Za ZŠ a MŠ Radvanice Iljana Jirmanová, tř. uč.  

 

Img06Img05Img04Img03Img02Img01Sever.pngUZ.pngnadace.pngMsmt.png