Na začátku tohoto měsíce jsme obcházeli třídy prvního stupně ZŠ s naší prezentací o znečištění oceánů a nutnosti omezit používání plastů. To vše se odehrává v rámci našeho projektu MLADÍ PRO KLIMA. Z našeho pohledu se to třídám líbilo. Dokonce si 1. a 4. třída následně donesly do školy vlastní hrníčky na pití vody z kohoutku. Byli jsme velice nadšeni, že se k nám žáci připojili, protože právě tím se snažíme

omezit nákupy nápojů v PET lahvích.  A také jsme si udělali nástěnku. Ten, kdo se chtěl přidat, tak se podepsal, a dne 6. 5. 2022 se doufáme také zapojil do DNE PITÍ VODY Z KOHOUTKU. Na nástěnku se podepsalo cca 50 dětí i pár dospělých.  A na konec jsme si udělali foto… Všem, co se podpořili naši snahu i naši planetu, moc děkujeme.

Štěpán Schatzler a Bryan Baláž, 7. třída

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.             

Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Autoři: Štěpán Schatzler, Bryan Baláž