Vážení přátelé,
místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. na duben připravila několik setkání s rodiči, učiteli a dalšími zájemci. Zaměřena budou na děti a nástrahy internetu.

Lektorem bude policejní komisař a preventista por. Bc. Lukáš Vincenc. Připravenu má poutavou tematickou prezentaci, bude také připraven na dotazy a po skončení oficiální části může se zájemci probrat konkrétní problémy individuálně.

Cílem setkání je ukázat rodičům, co dělají děti na internetu, jak se na něm chovají a co je pro ně v digitálním světě důležité. Pomocí praktického příkladu bude demonstrováno, jak mohou internetoví predátoři se svou obětí manipulovat a jak jednoduše o ní dokáží získat informace z veřejně dostupných zdrojů, například na sociálních sítích. Rodičům bude vysvětleno, proč je důležité s dětmi na sociálních sítích žít a nerezignovat na kyberprostor. Tou nejlepší osvětou jsou právě rodiče samotní.

Více informací najdete v příloze.