Informace a výzva rodičům

Naší škole byly v tomto školním roce poskytnuty dvě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.


Získali jsme finanční příspěvek na:

- učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v ZŠ, a to celkové výši 117 000 Kč. Naše škola zakoupila:

- Blue – Bot roboty

- iRoboty Root

Na začátek školního roku 2022/2023 připravuji společně s panem učitelem Cabicarem pro vás, rodiče, ukázku těchto pomůcek přímo ve výuce. Tyto pomůcky jistě obohatí výuku jak na I., tak i na II. stupni ZŠ, a napomohou žákům rozvíjet informatické myšlení spolu s digitálními kompetencemi.

Druhá neinvestiční dotace z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU „Nástroje pro oživení a odolnost“, která je více známá pod názvem Národní plán obnovy – prevence digitální propasti. Zde škola obdržela 77 000 Kč na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky. Škola se proto rozhodla zakoupit mobilní kamery, bezdrátové myši, notebook, chytrý telefon, tablet.

Všechny uvedené věci mají sloužit znevýhodněným žákům. Proto vás žádám o spolupráci: pokud budete mít problém s tím, že vašemu dítěti chybí některá z výše uvedených věcí pro výuku (domácí přípravu), nebo mu např. přestane fungovat mobil nebo tablet a vy nebudete mít ihned možnost pořídit nové zařízení, oslovte prosím školu, která vám ráda vypomůže. Jsme připraveni tyto výukové prostředky žákům bezplatně poskytnout na nezbytně nutnou dobu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

NPONG EU