Naše škola obdržela finanční prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti a na rok 2023 v rámci implementace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy obdržela celkem 57.000 Kč.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy