Základní škola Radvanice je již od roku 2014 zapojena do preventivně výchovného programu v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva – Programu HASÍK CZ. Instruktoři „hasíci“ ze stanice Trutnov Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pravidelně navštěvují naši školu a hravou formou, formou různých scének, které samy děti sehrávají, předávají dětem cenné informace a zkušenosti. Žáci 2. a 6. třídy se v letošním školním roce s „hasíky“ potkali ve středu 10. ledna a ve čtvrtek 1. února. Při první návštěvě děti získaly odpovědi na otázky: Co všechno je práce hasičů? Jak hasiče poznám a jak

se při setkání s nimi mám správně zachovat? V masce dýchacího přístroje vypadá hasič trochu strašidelně, mám se ho bát? Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání? Jak správně přivolám pomoc? Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý"? Co dělat, když na mně hoří oblečení? Jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách? Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu?

Druhá návštěva byla lehce opakovací a děti se navíc dozvěděly, jak snadná je přeměna "dobrého" ohně v oheň "zlý" především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých. Jak zjistím, že doma hoří? Jak se mám zachovat, když zjistím, že doma hoří? Jak je vyhlašován požární poplach v naší škole? Je v naší obci siréna? Co je to varovný signál? Co mám dělat, když jej uslyším?

Žáci šesté třídy si podrobněji vysvětlili, co je to IZS a číslo 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání. Zkusili si nahlášení dopravní nehody pomocí orientačních bodů (neznámá adresa).

V příštím školním roce se opět těšíme na setkání s žáky vaší školy.

Za instruktory kpt. Ing. Jitka Hofmanová

Územní odbor Trutnov

HZS Královéhradeckého kraje