Ve čtvrtek 24. 2. 2022 se konalo v areálu školy a přilehlém okolí zážitkové odpoledne pro děti. Po delší covidové pauze, která byla doprovázena všemožnými omezujícími nařízeními, se bylo možné sejít ve větším počtu a

uspořádat větší akci. Děti, převážně v doprovodu svých rodičů, měly za úkol vyplňovat otázky týkající se masopustních tradic a po projití celé trasy na ně v cíli čekala odměna. V krásném zimním slunečném počasí se zúčastnila téměř polovina žactva základní školy, mnoho z nich mělo na tvářích také masku, kterou si vytvořily na hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech.

Bc. Jan Malý