26. ledna 2023 přišla do naší školy paní Mgr. Renata Kasperová, aby dětem přiblížila historii i současné plány týkající se kaple ve Slavětíně.

Stavba kaple sv. Josefa započala v roce 1911 a ještě téhož roku byla ukončena. Na stavbu se složili obyvatelé obce. Po válce musela většina obyvatel Slavětín opustit a kaple byla v roce 1948 uzavřena. Od té

doby chátrala. Neutěšený stav kaple nenechal chladnými manžele Kasperovy, kteří ve Slavětíně bydlí. Poté, co zakoupili kapli v roce 2018, se pustili do její rekonstrukce. Záměrem nebyla pouze rekonstrukce, ale vznik moderní stavby s unikátním interiérem, což se naprosto vydařilo. Slavnostního otevření se dočkala kaple v červnu 2021.  Stavba byla dokončena dříve, ale kvůli omezením, vyhlášená vládou ČR kvůli covidové nákaze. Stavba získala čestné uznání v rámci vyhlášení architektonické soutěže Stavba roku 2021 Královohradeckého kraje.

Dětem se přednáška o historii kaple a Slavětína moc líbila a těší se na další výchovné koncerty, které pro ně škola v kapli pořádá.

V současné době se v kapli konají koncerty, pořádají přednášky a kaple čeká na svoji první svatbu.

Kaple sv. Josefa ve Slavětíně zase slouží lidem a jsme velmi rádi, že ji můžeme využívat i my se svými žáky. Už nyní začínáme připravovat žákovské vystoupení, které se v tomto krásném prostředí uskuteční na konci dubna.

Za ZŠ a MŠ Lucie Buková