Tak tato známá melodie zazněla v pátek 7. ledna 2022 v Radvanicích mnohokrát. A to z úst žáků deváté třídy základní školy, kteří obcházeli obec v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Poděkování patří nejen deváťákům, kteří

se svého úkolu zhostili opravdu na výbornou (a to doslova, to víte, jednička z hudebky se vždycky hodí J), ale samozřejmě také všem, kteří svým příspěvkem podpořili potřebné. Děkujeme!

Za ZŠ a MŠ Radvanice Iljana Jirmanová