Naše škola získala v rámci Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy částku 32 175 Kč určenou na doučování žáků.

Práce se žáky spočívá v doučování potřebných žáků v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 a s ním související činnosti.

Práce učitelů zahrnuje:

- přímou pedagogickou činnost spočívající v doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem spočívající zejména v pomoci žákům s přípravou na vyučování a dále činnosti spojené s přímou pedagogickou činností – příprava materiálů aj.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy