Dne 16. 1. 2024 proběhlo školní kolo soutěže v jazyce anglickém, takzvaná anglická olympiáda. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – třídy 6.+7. a třídy 8.+9. Celkem se zúčastnilo 8 žáků, kteří přišli ukázat své jazykové a konverzační schopnosti a srovnat je se svými spolužáky. Mezi olympioniky byli: Sára Lavuová, Marie Matěnová, Anna Záveská ze 6. třídy; Laura Karbanová a Vojtěch Kůs ze 7. třídy; Linda Pěkná z 8.

třídy; Rozárie Musilová a Barbora Záveská z 9. třídy.

Žáci vedli konverzaci ve dvojicích na vylosované téma. Jejich výkony posuzovala tříčlenná komise ve složení: pan učitel Bartoníček, paní učitelka Vlčková Brožová a paní učitelka Jirmanová Komise posuzovala slovní zásobu, tvorbu vět, dovednost reagovat na spolusoutěžící i porozumění poslechu. Každá dvojice strávila dobrou půlhodinku plněním rozličných konverzačních úkolů. V kategorii 6.+7. s přehledem zvítězila Laura Karbanová. Druhé a třetí místo obsadila Anna Záveská a Marie Matěnová. Z kategorie 8.+9. vzešla vítězně po těsném a vyrovnaném souboji Linda Pěkná. Obě žákyně z prvního místa postupují do okresního kola, které se odehraje v únoru na Gymnáziu v Trutnově.

Myslím, že mohu mluvit za celou komisi a říci, že jsme byli příjemně překvapeni výkony všech soutěžících a tím, jak se poprali s rozmanitými tématy, o nichž dovedli obšírně mluvit, pokládat si otázky i popisovat složitější obrázky. Děkujeme všem soutěžícím za účast i za kuráž, s jakou se do olympiády pustili.

Za ZŠ a MŠ Radvanice Aleš Bartoníček