Vážený pane řediteli,


i když v Radvanicích probíhala sbírka již po několikáté, tak já osobně měla čest sbírku organizovat prvním rokem. Zatímco minulý rok probíhala online, v tomto roce jsme ji měli možnost uskutečnit opět za účasti koledníků a to pro mě bylo osobně obrovskou výzvou. Díky sbírce jsem poznala spoustu nových lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj čas koledování, aniž by za to cokoliv čekali a to je pro nás to nejcennější, moc si toho vážíme.

              
 V Trutnově a okolních obcích bylo rozmístěno celkem 73 pokladniček a vybralo se prozatím rekordních
301 113,- Kč.

Vaše škola přispěla v Tříkrálové sbírce úžasnou částkou 7.332,-Kč.




VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2022 bude použit na zakoupení elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a k zakoupení automobilu pro hospicovou paliativní péči.

 

 

Ráda bych jménem Oblastní charity Trutnov poděkovala Vám a všem, kteří se Tříkrálové sbírky na Vaší škole účastnili a pomohli nám ji tento rok zrealizovat. Za sebe bych chtěla poděkovat za důvěru, milé přivítání a budu se těšit na další setkání. 

 

                                                                                              

Lucie  Poláčková
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Oblastní  charita Trutnov