Naše škola opět získala z Národního plánu obnovy - podpora doučování žáků základních a středních škol a konzervatoří na období leden – srpen roku 2023 částku 67 200 Kč.

Dotace je poskytnuta za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků školy za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy