Naše škola získala v rámci Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy částku 19 800 Kč určenou na doučování žáků. Dotace je poskytnuta za účelem

individuálního nebo skupinového doučování žáků školy za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 05/2022, Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování).

Mgr. Robert Hager, ředitel školy