Na první pátek nového školního roku paní učitelky z prvního stupně nachystaly projektový den “BESIP”. Již v průběhu týdne postupně chystaly různá stanoviště, rozdělily žáky školy do dvanácti soutěžních týmů a pan asistent nakopíroval potřebné pracovní listy.

V pátek 8. 9. 2023 se hned od rána ve třídách spustila naučná videa, aby se žáci lépe připravili a naladili na nadcházející úkoly. Před devátou hodinou na školní dvůr dorazily organizační posily. Přijela paní Kociánová z BESIPu a také paní Špičková z Českého

červeného kříže z Trutnova. Obě s sebou přivezly pomocníky a připravily úkoly pro žáky. Paní Burdychová mezitím vytvořila dráhy pro jízdu zručnosti a paní učitelky rozmístily úkoly po okolí školy a na víceúčelovém hřišti.

Úderem deváté hodiny se na dvoře školy sešli všichni žáci a učitelé. Paní učitelka Tomešová představila žákům projektový den, vysvětlila jaká budou stanoviště a co všechno si na nich mohou vyzkoušet. Pan ředitel rozdělil žáky do připravených týmů.
Jakmile se kapitánům podařilo zorganizovat si svou skupinu, rozešli se na přichystaná stanoviště. Celkem měly všechny týmy splnit 25 různých aktivit - od poznávání značek, přes jízdu zručnosti (na kole či koloběžce), posuzování správnosti zobrazených dopravních situací až po resuscitaci cvičné figuríny. Největší úspěch zaznamenaly “kouzelné” brýle, které simulovaly stav opilosti nebo stav pod vlivem omamných látek. Žáci se po nasazení těchto brýlí začali cítit nejistí, vytratila se jim “rovnováha” a projít slalom mezi kužely bez kolize bylo často nad jejich síly.

 

A protože se celou dobu soutěžilo, kapitáni pilně zapisovali odpovědi na pracovní listy. Hotové je odevzdali a paní učitelky je odpoledne vyhodnotily. Hned v pondělí čekalo na žáky vyhodnocení soutěže a předání diplomů a cen.

 

Při plnění úkolů si žáci nenásilnou formou opakovali pravidla silniční dopravy a první pomoci, učili se novým dovednostem a dozvěděli se i nové informace. Také byli nuceni spolupracovat, navzájem si ve skupině pomáhat a starat se jeden o druhého. 

 

Myslím si, že se celá akce vydařila. Už nyní víme, že další podobný den nás čeká v dubnu, tentokrát s environmentální tématikou.

 

za ZŠ a MŠ Radvanice Mgr. Olga Matěnová